Կայքի հին տարբերակը
Լեռնահանքային համալիր

Համալիրի հիմնական համակարգային միավորներն են բացահանքը, հարստացուցիչ ֆաբրիկան և պոչանքային տնտեսությունը: